Płytki z trawertynu – montaż

Przed przystąpieniem do montażu zaleca się ułożyć płytki z trawertynu obok siebie „na sucho” i rozplanować układ płytek względem siebie.

Ponieważ jest to kamień naturalny, materiał należy mieszać z różnych palet w celu osiągnięcia płynnego przejścia koloru z palety do palety.

1. Przygotowanie podłoża

Powierzchnię należy wyrównać i oczyścić. Podłoże powinno być nośne, stabilne i wysezonowane (wiek min. 3 m-ce). Przed układaniem płytek powierzchnię należy zagruntować, a w pomieszczeniach mokrych wykonać hydroizolację.

2. Przygotowanie kleju pod płytki z trawertynu

Do montażu płytek trawertynowych zalecany jest biały, elastyczny klej o normie C2. Przygotować zaprawę zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu, zwracając szczególną uwagę na właściwe proporcje.

3. Mocowanie płytek

Klej należy nanosić zarówno na podłoże jak i na spód płytki. Rozprowadzać zaprawę przy pomocy pacy zębatej. Unikać pozostawiania pustych powierzchni pod płytką. Docisnąć delikatnie płytkę do podłoża i wypoziomować. Nadmiar kleju usunąć wilgotną gąbką. Do cięcia płytek z trawertynu wymagane jest użycie piły tarczowej wodnej.

4. Fugowanie trawertynu

Do spoinowania trawertynu zalecana jest elastyczna fuga (cementowa lub epoksydowa) o szerokości szczeliny min. 2 mm. Fugowanie trawertynu wymagane jest m.in. w przypadku podłóg z zamontowanym ogrzewaniem podłogowym.

Układanie płytek z trawertynu

Płytki z trawertynu – instalacja